وصل کردن بازار ایرانی صادرات مهندسی

وصل کردن: بازار ایرانی صادرات مهندسی ساختمان اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برخورد با زیاد کردن خودسرانه قیمت لبنیات

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، زیاد کردن خودسرانه قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف را غیر قانونی دانست.

برخورد با زیاد کردن خودسرانه قیمت لبنیات

برخورد با زیاد کردن خودسرانه قیمت لبنیات

عبارات مهم : بازار

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، زیاد کردن خودسرانه قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف را غیر قانونی دانست.

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرضا رستمی گفت : فرآورده های لبنی پرمصرف جزو کالاهای مشمول اولویت اول کالایی عنوان مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها است و تغییرات قیمت این اقلام باید مطابق فرآیند مصرح در این مصوبه انجام شود.

برخورد با زیاد کردن خودسرانه قیمت لبنیات

وی افزود: شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت صنعت، معدن و تجارت استانها با رصد و پایش مداوم بازار فرآورده های لبنی گزارش تخلف واحد هایی که بدون طی فرآیند مذکور و کسب مجوز های مورد نیاز نسبت به زیاد کردن قیمت اقدام کرده اند را درقالب پرونده تخلف گرانفروشی به شرکت تعزیرات حکومتی و ادارات کل استانی ارسال کرده است.

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد : جهت تخلفات اخیر واحدهای لبنی نیز پرونده تازه تشکیل شده است است.

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، زیاد کردن خودسرانه قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف را غیر قانونی دانست.

رستمی ضمن تقدیر از واحدهای تولیدی لبنی صحیح العمل به علت هماهنگی و ایجاد تعامل مناسب با این سازمان، خواستار هماهنگی و همکاری تمام واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور تأمین اهداف کارگروه تنظیم بازار و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

وی از هموطنان درخواست کرد ضمن خرید از واحدهای همراه که زیاد کردن قیمتی نداشته اند، در صورت مواجهه با هرگونه زیاد کردن قیمت مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در مناسب ترین وقت پیگیری و اعمال قانون شود.

واژه های کلیدی: بازار | تجارت | لبنیات | هماهنگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs